top of page
cover2.jpg

NƠI GIẤC MƠ ĐẾN

Bạn đã bao giờ hỏi giấc mơ sẽ đi đâu sau khi thức dậy? Có phải chúng ta thường quên những gì chúng ta mơ không? Có thể chúng đang lang thang ngoài kia nhưng tâm trí của chúng ta không chịu chứa nó. Một dự án phi thực tế mà Đức đã tạo ra từ cảm hứng từ cuộc thi “Ước mơ trong ta”.

  • Whatsapp
  • Instagram

© 2022 BY DUC LE.

bottom of page